Sayın Üretici Dostumuz,
Benzerlerini bazı Amerikan, Fransız ve Alman firmalarında görebileceğiniz yeni nesil teknoloji il Türkiye’de organomineral gübre, kükürtlü gübre, 15.15.15+15+15 ruhsatlı kompoze gübreyi ilk yapan firmayız.

Toprakta kalıcı iyileştirme, bitki besin alımını hızlandırma, besin elementleri arasındaki antagonistik (olumsuz/ters) etkeninin kaldırılmasında koloidal aktif karbon ve mikro sülfürü kullanan yine ilk yerli firmasıyız.

Bitki beslemede geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan koloidal aktif karbon (organik asitler) ve koloidal aktif kükürdün toprakta ve bitkideki etkileri herkes tarafından iyi bilinmektedir. Bu konuda yerli yabancı binlerce kaynak bulunmaktadır.

Ülkemizde çok arzulanan üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları sonucu bilimsel metodlar kullanarak Ankara’da gelişmiş ülkelerin kullandığı standartlarda ülkemizin 7 bölgesindeki farklı nitelikteki topraklarına uygun üretim yapmaktayız. Bir başka deyişle biz toprağa ne istediğini soruyoruz ve ihtiyacı olanları organomineral gübre olarak üretiyoruz.

Kataloğumuzda görüldüğü üzere tüm gübrelerimizde, HFA (hümik fulvik asit) aktif kükürt ve yüksek düzeydeki yarayışlı etkin besin elementleri kullanılmaktadır.

Granül gübrelerimiz 3-5,5 milimetre çapında olup, her bir granül aynı içeriktedir ve toz içermez. Tüm granül gübrelerimiz yeni nesil kaplama teknolojileri ile üretilip, ürün özelliklerine göre renklendirilmektedir. Toz gübrelerimizin tümü suda erir ve kalıntı bırakmazlar. Bunların içindeki tüm iz elementler organik asitler ve lignosülfat ile şelatlandırılmıştır.

Tüm sıvı gübrelerimiz HFA (humik-fulvik asit) içermekte olup, uygulanacağı bölgenin toprak ve su özelliklerine göre asit karakterlidirler. Hiçbir ürünümüzde ağır metal Na, CO3, HCO3 ve Cl içermezler. Yeni teknolojiler kullanarak katma değeri yüksek, verimliliği artıran gübrelerimiz sizlere de yüksek ekonomik değer katacaktır.

Şimdiden verimli, hayırlı ve bol kazançlı hasatlar dilerim.
En derin saygılarımla...


Mehlika Gider
Yönetim Kurulu Başkanı